Efter återemitteringen har vi nu genomfört ändringar på förslaget utifrån synpunkterna från stadbyggnadsnämnden.

De nya ändringarna kommer presenteras på sturekvarteret.se inom kort.