toggle menu
Finns det någon plan att göra några förändringar i gatumiljön runt kvarteret?
Ja. En viktig princip i detta arbete är att ge gående, kollektivtrafik och cyklister mer plats kring kvarteret. Ett konkret förslag är att göra Grev Turegatan mellan Birger Jarlsgatan och Humlegårdsgatan till en gågata. Vi för även diskussioner med staden om hur vi kan minska trafikbarriärerna mot Bibliotekstaden och hur vi kan öka tryggheten i området. Ett av projektets huvudsyften är att skapa bättre flöden genom kvarteret för att bättre integrera Sture med andra delar av staden. I detta arbete kommer stor vikt att läggas vid gatumiljön och vi jobbar med Snöhetta som är kända för sina fina lösningar inom bland annat landskapsarkitektur. Vi kommer återkomma senare i processen kring hur det konkret skulle kunna åstadkommas.