toggle menu
Hur har processen sett ut hittills?
Programsamrådet avslutades i november 2015. Vi är väldigt tacksamma över de konstruktiva åsikter som kom från både allmänheten och offentliga organ i samband med samrådet. Efter samrådet har vi jobbat intensivt tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att utveckla en detaljplan som nu Stockholmarna har möjlighet att tycka till om.