toggle menu
Hur ser planerna för kvarteret ut?
Kvarterets fasader är vackra och historiskt viktiga. Vi planerar att bevara 90% av fasaderna så att den klassiska stockholmskaraktären består. Det är endast ett garage på Grev Turegatan och en kontorsbyggnad från 90-talet på Humlegårdsgatan som ska rivas. Den stora skillnaden handlar om vad som händer på insidan. Där kommer du som besökare att kunna gå genom alla delar av kvarteret och besöka en blandning av lokala och internationella butiker och restauranger, högkvalitativa kontor för moderna krav (för att få företag att vilja etablera sig i Stockholms innerstad igen), ett boutique-hotell och ett större antal lägenheter än idag. Det kommer att göra kvarteret mer levande och attraktivt. En rad dolda skönheter i kvarteret, som Marmorhallarna, kommer att lyftas fram och bli synliga på ett helt annat sätt än idag. Dessutom kommer kvarteret att få en anslutning till tunnelbanan genom ett helt nytt källarplan med en stor och intressant matmarknad. För mer information se  länk.