toggle menu
Hur stor del av kvarteret kommer att rivas?
Sturekvarteret är nu uppdelat på grund av ett flertal inre strukturer som gör kvarteret svårnavigerat. Det krävs en helhetslösning för att eliminera dessa barriärer och göra Sturekvarteret mer tillgängligt. Sture har genomgått ett stort antal kortsiktiga renoveringar genom åren vilket har resulterat i ett osammanhängande kvarter. Vi anser att tiden nu är mogen för att återskapa kvarterets värdighet.