toggle menu
Kan en lång byggtid minska Stureplans dragningskraft?
Hela det här projektet handlar om att öka dragningskraften och göra Sturekvarteret till en omistlig plats, relevant för hyresgäster, boende och besökare. Planen är att dela upp projektet i faser, så att en del av kvarteret och gallerian håller öppet, medan den andra delen byggs om. Den första fasen i byggprojektet knyter ihop tunnelbanan med en helt ny och mycket ambitiös matmarknad i bottenplanet, vilket ger anledning att besöka kvarteret under tiden som projektet påverkar norra delen av kvarteret. Vi kommer även att arbeta nära tillsammans med befintliga restauranger, klubbar och affärer för att minimera störningarna i deras verksamhet under ombyggnadsperioden. Exempelvis kommer Sturecompagniet att förbli öppet genom hela byggtiden. Planerna för Sture är större än kvarteret och syftar till att skapa bra samband till och från Östermalmstorg, Biblioteksstaden, Mood-gallerian och Kungsgatan. Sture blir en integrerad del av flödena i innerstaden och därmed ökar dragningskraften.