toggle menu
Kommer kvarteret att behöva stänga under byggtiden?
Nej. Vi är övertygade om att nya Sture kommer vara uppskattat av både hyresgäster, besökare och Stockholmare överlag, men vi vill samtidigt att kvarteret ska fortsätta vara en hub även under byggtiden. Därför har vi valt att dela upp projektet i två faser. Detta resulterar i att delar av kvarteret förblir öppet genom hela projektet och vi minimerar påverkan på kunder. Medan södra delen av kvarteret byggs om kommer Sturegallerian att förbli öppen. Efter tre år kommer den nya matmarknaden och andra butiksytor i södra delen av kvarteret att öppna – och först då inleds bygget av norra delen av kvarteret.