toggle menu
När börjar bygget och när blir det klart?
Det är svårt att ge en exakt uppskattning eftersom det beror på när detaljplanen vinner laga kraft. Men vi räknar med att detaljplanen godkänns under 2018 vilket gör att byggprocessen kan påbörjas under 2019. Fas 1 kommer då att vara klar 2022 och vi kan då öppna upp södra delen av kvarteret med en helt ny matmarknad. Då börjar fas 2 och ombyggnad av norra delen och det helt färdigställda kvarteret kan öppna 2025.