toggle menu
Vad är nästa steg i processen?
Vi har nu arbetat fram ett förslag på detaljplan som Stockholmare får tycka till om under samrådet som pågår under 16 maj – 27 juni 2017. Efter att detaljplanssamrådet har genomförts och alla synpunkter sammanställts, kommer vi tillsammans med staden enas om den slutgiltiga detaljplan som vinner laga kraft.