toggle menu
Vad kommer att hända med bostäderna i kvarteret?
De kommer att bli fler. Samtliga bostäder kommer att ligga på Grev Turegatan, den mer tysta delen av kvarteret. Det finns för närvarande 19 bostäder i planområdet och i detaljplanen föreslår vi att ytterligare 56 hyresrätter byggs. Bostäder är en viktig del av kvarteret och bidrar tillsammans med det föreslagna hotellet till att skapa ett mer levande kvarter.