toggle menu
Vad kommer att hända med Sturehof, Sturebadet och Hedengrens?
Diskussioner pågår med dessa hyresgäster och vår ambition är att dessa viktiga kulturbärare förblir en viktig del av kvarteret. Sturebadet måste bevaras och kommer inte att genomgå en förändring. Vad gäller andra hyresgäster kan tillfälliga lokaler i kvarteret bli aktuellt under byggperioden.