toggle menu
Vad kommer hända med arbetstillfällena i kvarteret?
Det kommer att bli betydligt fler jobb i kvarteret – vi uppskattar att det kommer finnas 1 900 fler arbetstillfällen i kvarteret när kvarteret är färdigställt. Den utökade handelsytan och mer effektiva kontor kommer att dra till sig fler kunder med större köpkraft och det är av naturliga skäl jobbskapande. Men en investering av den här storleken skapar även nya jobb under byggnadsperioden.