toggle menu
Varför vill ni bygga om kvarteret?
Sturekvarteret, med ett av stans bästa lägen och många viktiga och historiska attribut, är en av Stockholms riktiga skatter. Idag är dock de inre delarna av kvarteret utslitna och avgränsade på ett sådant sätt att kvarteret blir svårnavigerat. Vår vision är att förnya och expandera kvarteret och dess utbud, samtidigt som vi återskapar den gamla gårdsstrukturen och öppnar upp kvarteret så att det blir mer tillgängligt från intilliggande gator. Vi kommer även att skapa en säker och tillgänglig tunnelbaneuppgång. Nya Sture kommer att vara en levande mötesplats med ett brett utbud av butiker, restauranger, moderna kontor som svarar mot nya behov, ett boutique-hotell och ett större antal hyreslägenheter. Vår vision är att skapa en plats som inte bara är känd för sitt nattliv, vi vill göra kvarteret till något omistligt för alla: kontorshyresgäster, boende, grannar, stockholmare, turister, precis som man bör förvänta sig av ett kvarter som har innerstadens mest intressanta läge. För att Stockholms innerstad ska vara levande i framtiden, behövs det stora satsningar även mitt i city. Det här är en långsiktig och stor satsning på Stockholms innerstad!