toggle menu
Vilka är ADIA?
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) grundades 1976 och är en institution ägd av Abu Dhabis regering med ett globalt investeringsmandat. ADIA har investerat i mer än 100 länder och i ett stort antal olika tillgångsklasser som aktier, räntepapper, infrastruktur, riskkapital och alternativa placeringar som hedgefonder. ADIA verkar på armslängds avstånd från regeringen och har en disciplinerad investeringsstrategi som fokuserar på långsiktigt värdeskapande.