toggle menu
Vissa hävdar att projektet kommer ta 10 år och att kvarteret kommer vara stängt under denna period?
Det stämmer så klart inte. Vi har respekt för att man har olika synpunkter på stadsutveckling och vi välkomnar synpunkter från alla, även kritiker. Men vi efterlyser samtidigt ett konstruktivt, sansat samtalsklimat som är baserat på fakta. Vi har vid ett flertal tillfällen sett hur man medvetet sprider falsk information om exempelvis byggtiden. Vi uppmuntrar alla som är intresserade av projektet att vara källkritiska och dubbelkolla den information som ges genom att besöka Stadsbyggnadskontorets hemsida där all fakta om projektet finns tillgänglig, se länk.