toggle menu

BÅNGSKA PALATSET NYA FASAD –

EN ÅTERGÅNG TILL URSPUNGLIGA PROPORTIONER

NYHETER

När arbetet är klart med nya Sturekvarteret kommer det att ståta med några av stadens vackraste fasader. Och en av juvelerna i kronan kommer att vara Bångska palatset, Stureplans ansikte utåt.

Svenska AIX är en av fem ansvariga arkitekter som tillsammans kommer att jobba med att ge form till nya Sturekvarteret. Det är även de som kommer att skapa Bångskas nya utseende.

 

”Det är proportionerna som gör Bångska palatsets fasad vacker. Men under årens lopp har de förändrats. Nu vill vi återställa murhål, delningar och hierarkier för att återskapa de ursprungliga proportionerna.” säger Tobias Rosberg på AIX.

 

Det handlar alltså inte om att rekonstruera alla ursprungliga detaljer, utan istället om att hitta tillbaka till fasadens ”arkitektoniska grammatik”, vilket innebär att man ger den en tydlig och sober elegans. ”Vi vill skapa en ny fasad med historiska referenser.” säger byggnadsantikvarie Johan Engström.

 

Bångskas fasad är femdelad i vertikalled och tredelad i horisontalled. De lägre våningarna utstrålar tyngd, de översta lätthet. I mitten, två våningar som skapar en helhet.

 

”Vi vill byta ut fasadens material från puts till sten, vilket kommer att ge fasaden den dignitet som den ursprungligen hade gentemot omgivande byggnader, men som försvunnit genom åren.” säger David Hanson på AIX.

 

En stor märkbar förändring kommer att vara bottenvåningens utformning. Från dagens 80-talstillägg med granitsocklar och förstorade glaspartier till en mer framträdande sockelvåning med rundbågiga öppningar med bland annat en entré till kvarteret och den ursprungliga huvudentrén i kolossalformat.

 

Detta kommer att ge Bångska palatset tillbaka sin stjärnstatus bland Stockholms fasader.

051_Bangska_03[1].jpg_13mars