toggle menu

BORTGLÖMD INNERGÅRD KAN BLI NYTT

TORG I STUREKVARTERET

ARTIKEL

Det tilltänkta Grev Tures torg innanför Grev Turegatan 7 visar på ett av Stureprojektets huvudsyften – att öppna upp kvarteret för gående, samt där det är möjligt, återskapa en kvartersstruktur i en skala som motsvarar omliggande kvarter och som ger Sture ett mer välkomnande intryck.

Artikelbild_Fasad[1]

Grev Turegatan 7. Fasad med tydlig jugendkaraktär men med svåra sättningsskador.

 

När vi öppnar upp kvarteret tar vi också fram miljöer som nu är dolda för allmänheten vilket Grev Tures torg är ett bra exempel på. Den plats där torget planeras är idag en igenbyggd bakgård inramad av en sönderfallen inre fasad i jugendstil. Här trängs fläktrum med installationer från en större ombyggnad på 80-talet då bostäderna i huset gjordes om till kontorslokaler. Gårdens arkitektoniska kvaliteter är dolda och förfallna, ett resultat av en inte särskilt vänlig hantering i samband med ombyggnaden.

Här finns dock ett fint ljus och ett lugn som står lite i motsats till den livliga stämning som kanske är mer utmärkande för Sturekvarteret i stort. I bottenvåningen tänker vi oss ett torg med ett café eller liknande som lever under dagen och tidig kväll, till exempel ett klassiskt café med egen tillverkning. Det vore en trevlig referens till den tiden då det låg ett bageri i bottenvåningen, med entré ut mot Grev Turegatan, som sedan i takt med tiden blev pizzeria under 80-talet.

Arkitektbyrån som har ansvar för att ta fram platsens kvaliteter är Andreas Martin-Löf, en liten och välkänd svensk byrå med stor kunskap om och erfarenhet av att jobba med historiska byggnader.Copyright

En utmärkt plats att ta en paus, läsa tidningen eller fika med sina vänner.