toggle menu

DAGS FÖR NÄSTA

GENERATION STUREPLAN

ARTIKEL

Sverige är ett av Europas mest urbaniserade länder. Över 80 procent av oss lever i städer. Då är det inte konstigt att frågan om hur städerna förändras blir ämne för livliga diskussioner.

Alla vet att utvecklingen kommer att ske för att möta tillväxtutmaningar och säkra framtida möjligheter till försörjning. Frågan är bara hur, var och när den sker.

Stureplan är ett av Stockholms mest kända områden. När förändringar sker här engagerar det invånarna i staden vilket är helt naturligt. Sture är ett stort projekt som kommer att uppdatera denna klassiska plats och skapa nästa generation Stureplan.

I DN 4/3 skriver stockholmsjournalisten Hanna Mellin om hur Stureplan utvecklats sedan åttiotalets sena dagar då shoppingcentret Sturegallerian öppnades för allmänheten. Läs mer här om hur Stureplan bland annat beskrivs som ”en av de mest integrerade och demokratiska platserna i Stockholm” (något som det naturligtvis finns olika uppfattningar om).

Länk till DNs artikel

 

 

LÄS MER OM

NYA STURE

Arkiv