toggle menu

FLERA ARKITEKTBYRÅER

SAMARBETAR PÅ NYA STUREKVARTERET

NYHETER

Visionen för nya Sture grundar sig i den unika historia och de kvaliteter kvarteret redan har idag. Stureprojektet syftar till att förstärka det som är bra i kvarteret, på samma gång som vi tar bort och ersätter en del av det som tillkommit under främst 80- och 90-talet som speglar en förlegad tanke kring hur en central mötespunkt i ett av stadens bästa lägen ska se ut. Vi vill gå från känslan av en galleria och skapa en miljö som är ett antal sammanhängande stadskvarter, en del av staden med olika stråk som visar olika karaktär och egenheter – precis som Stockholm i övrigt.

För att åstadkomma detta krävs en mer övergripande syn på hela kvarteret som inte fanns när Sturegallerian skapades i slutet på 80-talet. Hela Sturekvarteret, inte bara delar av det, ska fungera som en destination både för invånarna i staden och dess besökare genom en väl fungerande, inbjudande miljö som ger förutsättningar för möten och umgänge, under såväl arbetstid som på fritiden.

 

Arkitekterna avgörande för projektet

Här blir det avgörande vilka arkitekter som jobbar med projektet. Vi har strävat efter att hitta en blandning av uttryck och angreppssätt för att skapa balans mellan det storskaliga och det småskaliga som säkrar känsla för detaljer och de kulturhistoriska värdena i kvarteret. Då vår investering är långsiktig och ambitionerna är höga är det viktigt att välja arkitekter med fokus på kvalitet både i utformning och genomförande.

 

Därför har vi valt att jobba med flera olika arkitektbyråer som alla får ansvar för varsin del av kvarteret. Målsättningen är att varje del i kvarteret ska ha sin egen karaktär, med tydlig grund-, fasad- och takprofil, för att kunna bli en del av Stockholm i stort. Byråerna ska även samarbeta kring den slutliga sammankopplingen av kvarterets olika delar.

 

Bättre även på utsidan

Till detta ska läggas det samarbete vi har med norska byrån Snøhetta kring utvecklingen av de allmänna platserna i och runt kvarteret. Syftet med detta är att skapa en bättre miljö som både förenklar tillgängligheten till Sturekvarteret och skapar en miljö för människor och deras aktiviteter. Det ska helt enkelt bli säkrare och bättre för såväl fotgängare som cyklister att röra sig i området t.ex. genom att bryta de trafikbarriärer som omgärdar kvarteret idag, framförallt kring Birger Jarlsgatan. Här är också kopplingen mellan tunnelbanan och kvarterets nya nedre våning av central betydelse.

 

 

Sex byråer bildar en helhet

 

AIX 

Stockholmsbyrå med c:a 100 anställda som arbetar inom tre huvudområden: stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering. Stor erfarenhet av projekt med historisk anknytning, omhändertagande av redan-byggt och kompletteringar i känslig miljö. Har många spännande infallsvinklar på förhållandet mellan gammalt och nytt, exempel på miljöer som byrån handhar är Drottningholms slott och Kungl. Musikhögskolan invid Stockholms stadion. Man har även ett specialområde inom teaterns teknik och ljussättning.

 

Exempel på projekt

Kungl. Musikhögskolan 

Stockholms slotts fasader 

Stockholms Konserthus 

Artikelbild_KungligaMusikHögskolan

General Architecture

Svensk arkitektbyrå grundad 2002 med flera spännande projekt i kappsäcken. Har stor erfarenhet och känsla för kontorsutveckling. General Architecture har vunnit en rad utmärkelser och står för en klassisk arkitektur baserad på grundlig analys och förståelse för beställares och brukares mål och behov.

 

Exempel på projekt

Skären 

Artikelbild_Skären

 

Andreas Martin-Löf Arkitekter AB

Liten och välkänd svensk byrå med många högprofilerade projekt bakom sig. Samarbetar med Oscar Properties, en av Sveriges mest välrenommerade bostadutvecklare. Har kunskap om och erfarenhet av att jobba med historiska byggnader, men är också engagerad i att hitta nya lösningar för hyresrätter som alla ska ha råd med. Ritar de översta bostadsvåningarna i Karlatornet i Göteborg och blev utnämnd till Årets Arkitekt 2014.

 

Exempel på projekt

Stråhattfabriken 

Artikelbild_mall_1

 

SWECO Architects

Stor internationell byrå med kompetens inom alla delar av samhällsbyggnad med kontor på c:a 50 orter i Sverige. Deras arkitektoniska och tekniska expertis krävs för vissa delar av projektet, till exempel gränssnittet mellan Sturekvarteret och tunnelbanan. SWECO har stor och blandad erfarenhet av många större projekt, varav flera i närområdet, och man drivs av de tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekologisk och ekonomisk.

 

Exempel på projekt

Rinkebystråket 

Hemsö Restaurang 

Teaterkvarteret 

 

 Artikelbild_TeaterKvarteret2

 

BDP

BDP är en stor internationell byrå med arkitekter, designers, ingenjörer och stadsplanerare, grundad i Storbritannien 1961. BDP har under åren vunnit en rad utmärkelser och är ett av de största arkitektkontoren i Storbritannien. De har lång erfarenhet av detaljhandel, fritid, kontor och stadsplanering. BDP är också specialister på bevarande och utveckling av historiska landmärken med olika innehåll såsom kontor, butiker, teatrar, konsertsalar och andra kulturinstitutioner.

 

Exempel på projekt

Royal Albert Hall

Navigation Warehouse 

Murray Mills

Artikelbild_MurraysHill

FOJAB

Grundades i Lund 1971, idag ett av Sveriges ledande arkitektföretag med cirka 160 medarbetare i Helsingborg, Malmö och Stockholm. FOJAB:s förhållningssätt till arkitekturen präglas av en humanistisk grundsyn och stor hänsyn till användarnas behov. Man tar avstamp i platsen där något ska byggas, människorna som ska använda det som byggs, och formen som ses som grunden för en mer livskraftig och hållbar arkitektur.

 

Exempel på projekt

Kulturcentrum, Falkenberg.

Max IV, Lund. 

Rådhuskvarteren Kristianstad.