toggle menu

GRÖNT LJUS FÖR NÄSTA STEG I

PROJEKT STURE

NYHETER

Stadsbyggnadsnämnden beslutade igår (22 september 2016) om gemensamma planeringsförutsättningar för Sture, som kommer utgöra riktlinjerna för att ta fram ett mer detaljerat förslag på detaljplan. En majoritet över blockgränserna, med (S), (V), (MP), (C) och (KD), var för ett godkännande.

“En klar majoritet, med stöd från både den rödgröna koalitionen och oppositionspartier, röstade för förslaget och det gör det möjligt för oss att realisera vår vision för Sturekvarteret. Arbetet går nu vidare och vi kan ta fram en detaljplan för Sture. Vi kommer att återkomma under våren nästa år och presentera planen i ett samråd där alla intresserade får lämna sina synpunkter” säger Charlotta Rosén, projektledare för Sture.

När nu projektet går in i ett mer intensivt skede, kommer en nära dialog föras med berörda parter, för att utveckla koncept för framtida Sture och hitta lösningar som minimerar störningar under byggprocessen.

För ytterligare information om de gemensamma riktlinjerna, klicka här.