toggle menu

INTERVJU

PER SCHLINGMANN

INTERVJU

När våra beteenden förändras måste staden utvecklas med dem. Per Schlingmann pekar bl.a. på hur de ”tredje rummen”, dvs de offentliga platserna, får större och annorlunda betydelse för många idag. Han konstaterar också att anställda får större makt över var arbetsplatserna ska ligga och hur kontoren ser ut än tidigare.