toggle menu

STUREKVARTERET

MER ÄN EN GALLERIA

ARTIKEL

En viktig anledning till att vi vill utveckla Sturekvarteret är just vår tro om att Sture kan vara något mer än en galleria. Sture, i hjärtat av Stockholm, är en av stadens viktigaste mötesplatser men idag är mycket av det fina dolt samtidigt som både kontor och lokaler inne i kvarteret är nedgångna.

Denna plats är unik, då är det viktigt att vi även kan erbjuda våra besökare något unikt. Då räcker det inte bara att efterlikna någon galleria. Vår vision är att skapa en levande mittpunkt i innerstaden. Den ska vara en given destination för både stockholmare och internationella besökare genom att erbjuda en annan och bättre upplevelse än de många storsatsande förortsgalleriorna.

 

Därför vill vi öppna upp Sture genom att ta fram gator, gårdar och andra unika platser som glömts och gömts efter ett stort antal kortsiktiga ombyggnationer och renoveringar. Vi skapar en plats med fler bostäder, välkomnande restauranger, intressanta affärer och med moderna, effektiva kontor. Här kan människor inte bara shoppa – här kan man bo, arbeta, träffas och äta.

 

Nya Sture är inte en liten, kortsiktig restaurering. Det är en stor investering i Stockholms framtid som vi tänker fortsätta förvalta i generationer.