toggle menu

STURES HJÄRTA

SLÅR STARKARE ÄN NÅGONSIN

ARTIKEL

En av de mest centrala platserna i Sturekvarteret är Curmans torg. Hit kommer man om man går in i kvarteret från Stureplan, kanske för att besöka Sturebadet, den inrättning som läkaren Carl Curman invigde 1885 efter flera års planering och byggnation. Sen dess har badet byggts på i etapper – i början av 1900-talet tillkom till exempel en populär bassäng på strax under 100 kvadratmeter, och på 30-talet lades två nya våningar till, bland annat med moderna motionshallar.

  

Ännu tydligare profil

Nu vill vi att Curmans torg ska bli ännu mer av en mittpunkt i kvarteret. En viktig del i detta är det nya hotell som planeras att byggas med entré mot Humlegårdsgatan, vars lobby också kommer att fungera som ny ingång till hela kvarteret. Hotellet kommer även att få en av Stockholms mest inbjudande takterrasser med spektakulär utsikt över Humlegården och staden.

Kv-Sperlingens-Backe_visualisering_Curmans-torg-mot-hotellet-&-Freys_170421_redigeradLOWCurmans torg med ingången till hotellet. Torget blir ett av kvarterets självklara mötesplatser med restauranger och barer och stort flöde med gående. Torget ligger i stråket från Stureplan till Grev Turegatan i samma sträckning som dagens Sturegallerian.