toggle menu

VIKTIGT STEG FÖR

STUREKVARTERET

ARTIKEL

Efter att programsamrådet genomförts och alla synpunkter sammanställts, har vi tillsammans med Stadbyggnadskontoret nu kommit överens om de gemensamma planeringsförutsättningarna.

Riktlinjerna innehåller flera omfattande förändringar jämfört med det tidigare programförslaget. Samtidigt har flera nyckelkomponenter i vårt ursprungliga förslag fått ett positivt mottagande, som till exempel en ny tunnelbaneuppgång, mer tillgänglighet för fotgängare och att marmorhallarna synliggörs på ett tydligare sätt. Stadbyggnadsnämnden kommer nu ta beslut om dessa riktlinjer som sätter ramarna för ett kommande förslag till detaljplan.

”Vi är glada att vi nått en överenskommelse och att vi nu kan gå framåt. Det här är resultatet av tuffa men konstruktiva diskussioner med Stockholms stad och vi kan konstatera att projektet håller tidplanen och vi tar ett viktigt steg närmare att realisera visionen om ett nytt Sturekvarter. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret vill vi omvandla Sturekvarteret till en plats som möter krav och behov både från denna och nästa generation, vilket i förlängningen bidrar till Stockholms konkurrenskraft”, säger Charlotta Rosén, projektledare för Sturekvarteret.

De viktigaste förändringarna från ursprungsförslaget inkluderar:

· Freys huvudbyggnad bevaras och vi kommer att designa om delar av kvarteret med Freys som en central del
· Nybyggnation av högre byggnader kommer i första hand att placeras i mitten av kvarteret där högre byggnader redan finns. Detta görs för att minimera den eventuella påverkan på gatumiljön
· Möjligheten att lägga till ytterligare bostäder kommer att undersökas utöver de lägenheter som sedan tidigare har föreslagits. De nya lägenheterna kommer att byggas på Grev Turegatan för att inte ligga i anslutning till kvarterets nattliv

 

Stadsutveckling handlar om att hitta den rätta balansen mellan olika intressen; kulturella värden, publika ytor, hyresgästers behov och krav, men också tekniska begränsningar och utmaningar. Exempelvis är ett nytt underjordiskt plan efterfrågat av flera parter, men det kan bara genomföras om förändringar görs inom kvarteret.

Ett antal arkitektkontor arbetar nu på att utforma varsin del av kvarteret för att skapa en varierande karaktär utan att göra avkall på helheten. Detta arbete är ett viktigt led i att utforma ett förslag till detaljplan vilket förväntas att bli tillgängligt för allmänheten i början av nästa år.