Arkitektur

Sturebadet, Bångska palatset och Marmorhallarna är bara tre av Sturekvarerets mest omtalade hus. Men Stureplan är mer än bara vackra byggnader, det är framför allt en plats att besöka och trivas på. Hur vi skapar det med god arkitektur berättar vi här.

Bångska palatset

Marmorhallarna

Freys hyrverk

Svampen

Bångska
palatset

Freys hyrverk

Marmor
hallarna

Svampen

Byggnaderna vi bevarar och återskapar

Bångska palatset

Marmorhallarna

Freys hyrverk

Grev Turegatan

Det 28 meter svävande glastaket

Planeringen av Sturekvarterets modernisering pågår och en viktig del i den framtida byggnationen är det parametriska glastaket som kommer att släppa in ljus i gallerian.

För att lyckas med den komplexa takkonstruktionen har takets unika struktur optimerats och parametrisk design har använts. Glastaket kommer därmed att få en innovativ och estetiskt tilltalande utformning. – Parametrisk design har inneburit en smidig designprocess där takets unika struktur har kunnat optimerats, säger Steven Peterson, arkitekt på Sweco.

Glastaket över marmorhallarna har blivit en del av kärnan i projektet och den övergripande visionen har varit att fånga känslan av inkludering då konstruktionen kommer att påverka ljusinsläppet och verksamheter runt omkring vilket på så vis kan tilltala fler personer. En viktig aspekt som tagits hänsyn till är däremot att bevara den befintliga byggnadens historia för att inte glastaket ska bli för dominerande, den parametriska designen har bidragit till denna förutsättning.

Med en tunn triangulär profil och en böljande form kommer glastaket ovanför marmorhallarna upplevas som att det svävar. Det befintliga taket i plast tas därmed bort och ersätts med glastaket som dessutom kommer att installeras två våningar upp.

Glastaket ger ljus och rymd till människorna i kvarteret.

Mustiga kulörer möter naturens toner

Färgerna som har tagits fram i samband med ombyggnationen av Sturekvarterets utgår från att bevara de traditionella tonerna och kommer att domineras av jordiga toner, natursten och tegel. Vad gäller fasaderna mot Stureplan så är det de ljusa färgtonerna som kommer att framhävas. För att framhäva det kraftfulla och starkare färgerna så kommer Humlegårdsgatan och Grev Turegatan präglas av gult, rött och blågrönt.

Färgsättning för nya Sturekvarteret