Återbruk – en viktig del i Stureprojektet

Nu river vi lättare konstruktioner och innerväggar i den södra delen av kvarteret. Vi har pratat med Victor Pettersson som är blockchef för produktionsledningen. Hur går det till när vi återvinner och återbrukar rivningsmaterial?

Hej Victor, kan du berätta lite kort om din roll i Stureprojektet?
Min huvudsakliga roll i projektet nu och efter den tidigare utfärdade grundförstärkningen är att samordna, leda och följa upp den pågående produktionen som sker inom kvarterets södra del. Detta med hänsyn till arbetsmiljö, tid, kvalitet, miljö och ekonomi. Utöver det jobbar jag parallellt med förberedandet inför det kommande ombyggnadsskedet.

Vad gör vi i kvarteret just nu?
Hela kvarteret är uppdelat i två delar, den södra och norra delen. Vi är äntligen i full gång med lättrivning av Sturekvarterets södra del. Lättrivningen omfattar i detta skede ca 40 000 kvm och åtta olika fastigheter mellan Birger Jarlsgatan, Stureplan & Grev Turegatan. I kvarteret har vi många byggnader som har högt kulturhistoriska bevarandevärden, vilket gör rivningen både utmanande och intressant.

En viktig del i projektet är att återvinna och återbruka, på vilket sätt gör vi det?
Det stämmer. För oss är återbruket ytterst viktigt ur ett kostnadsperspektiv men framför allt ur ett miljöperspektiv.

Innan rivningen påbörjades så gjorde vi en utförlig återbruksinventering samt en inventering med vår rivningsentreprenör. De delar som noterades vid denna återbruksinventering märks tydligt, demonteras, paketeras och lagras för att sedan kunna återbrukas. Det överblivna rivningsmaterialet som ej går att återbruka återvinns efter att ha genomgått en sorteringskontroll på plats i vår miljöhubb.

Vad har miljöhubben för funktion?
Den invändiga miljöhubbens huvudsakliga funktion är att undvika mängden arbeten utanför våra byggnader. Med denna lösning kan vi på så vis minska påverkan på vår omgivning, grannar och förbipasserande på Birger Jarlsgatan avseende buller och damm. Denna mellanstation skapar även en extra möjlighet för en ytterligare kontroll för att sortera och minska mängden blandat avfall av rivningsmassorna från kvarteret.

Vem bestämmer vad som ska återbrukas?
Vi har här från projektledningens sida och som tidigare nämnts utfärdat en inventering som utgångspunkt. Denna tittar vi sedan noggrannare på med hänsyn till skick och kvarvarande livslängd.

Detta sker innan rivningen startar på respektive del inom kvarteret tillsammans med vår erfarna entreprenör gällande just återbruk. Med utgångspunkt från den hållbarhetsstrategi som finns i projektet så är det projekt- och projekteringsledningen tillsammans med återbruksexperter och rivningsentreprenör som beslutar vad som skall återbrukas.

Miljöhubben där vi sorterar rivningsmaterialet.

Vad finns det för antikvariska och kulturhistoriska värden i husen?
En hel del. Det varierar såklart beroende på hus, men som ett exempel är den typiska antikvariska våningen en klassisk elegant sekelskiftsvåning med förhöjda innertak, stuckaturer, kakelugnar, snickerier och trägolv.

Marmorgolvet bevaras för att kunna återbrukas i ett senare skede.

Hur förhåller vi oss till de antikvariska och kulturhistoriska värdena?
I de hus som skall bevaras och som har ett stort bevarandevärde sker en försiktig rivning. Vi har i projekteringsskedet av lättrivningen haft en tät dialog med projektets antikvarie. Under rivningen har denna produktiva dialog fortsatt.

Vilket är ditt favorithus?
Jag tycker de flesta husen har stor potential men jag säger både Stureplan 4a och framför allt Birger Jarlsgatan 18 som mina favorithus.

Victor Pettersson, Blockchef
victor.pettersson@tamgroup.seRelaterade artiklar

  • Oktagonen försvinner – nya toppmoderna kontor byggs

    Under början av 2023 har vi bland annat rivit Oktagonen som är ett av husen som totalrivs i Sturegallerians södra del. Följ arbetet i bilder och läs om visionen för den nya ytan.

  • Frågor och svar om kranen på Grev Turegatan

    På Grev Turegatan står en stor gul mobilkran uppställd. Vad gör den där? Och hur påverkas du? Läs vidare för alla svar.

  • Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog om Stureprojektet

    Socialdemokraternas Jan Valeskog är en av nyckelpersonerna inom stadsbyggnads-och idrottsfrågor i Stockholm. Här berättar han om arbetet med detaljplanen för Stureprojektet.