Stadsbyggnads-borgarrådet Jan Valeskog om Stureprojektet

Socialdemokraternas Jan Valeskog är en av nyckelpersonerna inom stadsbyggnads-och idrottsfrågor i Stockholm. Här berättar han om arbetet med detaljplanen för Stureprojektet.

Foto: Magnus Selander

Hej Jan! Vi är så nyfikna. Hur kommer det sig att du hamnade i politiken?
Jag har varit fritidspolitiker under många år men heltidspolitiker sedan 2014. Jag kom in i politiken som förtroendevald lite av en slump men har i yngre dagar jobbat åt olika politiker.

Vad är det som driver dig i ditt arbete?
Med rätt politik, bra medarbetare och duktiga förtroendevalda kan vi åstadkomma stora förändringar och förbättringar. Att vara med och åstadkomma bra saker i verkligheten är otroligt roligt och är absolut min stora drivkraft.

Hur skulle du beskriva rollen som stadsbyggnadsborgarråd? Finns det något som många kanske inte vet om ditt uppdrag?
Som borgarråd inom mina ansvarsområden stadsbyggnad och idrott utgår jag i mitt arbete från olika policydokument som fullmäktige godkänt, exempelvis stadens översiktsplan. Som borgarråd i Stockholm har jag förmånen att arbeta tillsammans med mycket professionella tjänstemän och en stor del av min arbetstid går också åt till att träffa byggbranschens olika företrädare liksom många medborgare som är berörda av olika projekt.

Det är nog inte känt att jag som borgarråd träffar väldigt många stockholmare varje vecka som ofta har bra idéer och intressanta förslag kopplat till stadens många byggprojekt.

Kan du beskriva hur processen gick till när ni hade hand om detaljplanen för Stureprojektet?
Detaljplanen för Stureprojektet var ett projekt där det fanns många åsikter och debattens vågor ibland var mycket höga.

Det är bra att stadens stadsbyggnadsprojekt diskuteras av medborgarna liksom av andra, även om det i detta projekt ibland förekom en hel del missförstånd och även ren desinformation.

Foto: Magnus Selander

Det var därför viktigt att både ansvariga för projektet och stadens företrädare faktiskt försökte beskriva vad upprustningen av denna fantastiska plats skulle innebära i praktiken. Att projektet diskuterades särskilt mycket strax innan valet 2018 bidrog nog till överdrifterna, vilket visades när i princip det tidigt justerade projektupplägget kunde genomföras i sin helhet direkt efter valet i stor enighet.

Vad var utmaningarna?
Utmaningarna bestod i att pedagogiskt förklara hur fint och varsamt renoveringarna skulle genomföras samt hur bra tillgängligheten skulle bli av detta tidigare så slutna och otillgängliga kvarter.

Och lärdomarna?
En viktig lärdom av detta projekt är att uthållighet är viktigt både från projektets och stadens sida. Och att arbetet med att informera stort och brett om projektets fördelar och möjligheter till berörda samt allmänhet alltid måste prioriteras högt. Det skedde i detta projekt på ett mycket professionellt sätt vilket var glädjande att se. Det var också bra att berörda näringsidkare generellt kunde få sina behov tillgodosedda i projektet.

Vad ser du för potential för Stureplan?
Stureplan kommer efter färdigställandet av ombyggnationerna helt säkert öka sin attraktion och popularitet. Bättre överskådlighet och ökad tillgänglighet i kvarteret gagnar alla; allmänhet, kontorsverksamhet och andra näringsidkare. Det är roligt att se att projektet blev lika bra som när ombyggnationen planerades. Grattis Stureplan!

Tack Jan!


 

Relaterade artiklar

  • Oktagonen försvinner – nya toppmoderna kontor byggs

    Under början av 2023 har vi bland annat rivit Oktagonen som är ett av husen som totalrivs i Sturegallerians södra del. Följ arbetet i bilder och läs om visionen för den nya ytan.

  • Frågor och svar om kranen på Grev Turegatan

    På Grev Turegatan står en stor gul mobilkran uppställd. Vad gör den där? Och hur påverkas du? Läs vidare för alla svar.

  • Så återbrukas kolmårdsmarmorn från 1800-talet

    I samband med rivningen i kvarteret bevaras marmorn i Marmorhallarna för återbruk. I det här reportaget berättar vi om processen.