Det här händer i kvarteret

Den 9:e maj 2022 antogs Stureprojektets detaljplan. Det betyder att renoveringen av kvarteret nu kan ta riktig fart.   

Grev Turegatan

Vi är i gång med förberedande arbeten och utför nu spontning längs Grev Turegatan. Spontning är när man borrar ner en vägg under jord så att man lättare kan gräva sig ner i marken på ett säkert sätt utan att massor rasar ner i hålet man gräver. Spotningen går enligt plan och förväntas vara klar i slutet av oktober. Självklart gör vi vad vi kan för att minimera påverkan under byggtiden.

Vi bygger för människor. Parkeringsgaraget på Grev Turegatan 3-5 rivs och på dess plats bygger vi ett toppmodernt och hållbart hus med över 1500 nya arbetsplatser. Samtidigt inleds arbetet med att vitalisera Grev Turegatan till en levande gata med restauranger och shopping i en välkomnande miljö.

Birger Jarlsgatan

Under hösten river vi lättare konstruktioner, innerväggar och golv i flera hus inne i Sturekvarteret. De sorterade rivningsmassorna tar vi ut genom Birger Jarlsgatan 18. I samverkan med skickliga antikvarier säkerställer vi att ta till vara på alla de kulturhistoriska värdena i byggnaderna. Vi återbrukar alltifrån stuckaturer och kakelugnar till snickerier och trägolv. 

Det finns inga tysta byggarbetsplatser, men vi gör allt vi kan för att minimera påverkan under byggtiden. Den nya Sturegallerian får inbjudande entréer och passager. De många torgen inne i kvarteret får lätta, höga glastak och de historiskt viktiga byggnaderna restaureras och synliggörs.

Relaterade artiklar

  • Förmodligen Stockholms vackraste byggplank

    Framför byggnaden på Birger Jarlsgatan 18 står ett pampigt byggplank. Här berättar snickarna Oskar Dahlberg och Johan Ryberg om funktionen och hur det går till när man bygger vackra plank i stadsmiljö.

  • Återbruk – en viktig del i Stureprojektet

    Nu river vi lättare konstruktioner och innerväggar i den södra delen av kvarteret. Vi har pratat med Victor Pettersson som är blockchef för produktionsledningen. Hur går det till när vi återvinner och återbrukar rivningsmaterial?

  • Mark- och miljööverdomstolen antar detaljplanen för Sturekvarteret

    Idag, måndag 9 maj, meddelade Mark- och miljööverdomstolen att man antar detaljplanen för Sturekvarteret i sin helhet och att domen inte går att överklaga.