Han återskapar palatset från 1884

Arkitekten Tobias Rosberg på AIX Arkitekter har under sin karriär hunnit med en mängd stora projekt, allt ifrån Kungliga Musikhögskolan till Nobel Center på Blasieholmen. Nu har han varit ytterst ansvarig för Bångska palatsets rekonstruktion samt Sturebadets och Sturecompagniets restaurering.

Bild: Tobias Rosberg

Berätta, varför blev du arkitekt?
Det är länge sedan det valet gjordes och då liksom nu lockas jag av yrkets sammansättning av dels den konstnärliga delen, dels de övriga tekniska och ekonomiska delarna som krävs för ett bra projekt. När alla bitar faller på plats och vi kan bidra till en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet.

Vad har du gjort tidigare?
Under tidigare år har jag arbetat med många olika typer av projekt, allt från det långa SEB-huset i Rissne till ombyggnad av kvarter Tigern, ett av regeringskvarteren invid Rosenbad. På senare år har jag varit arkitekt för Musikhögskolan, KMH. Det var en lång process som inleddes med ett parallellt uppdrag 2003 och avslutades med invigning av den nya skolan 2017. Under några år samarbetade jag också med Chipperfield Architects om det nya Nobel Center på Blasieholmen där jag var lokal arkitekt. Nyligen har jag också ritat ett nytt kontorshus i Hammarby sjöstad med en kopparklädd fasad, ett exklusivt material som skimrar vackert och patineras så sakteliga.

Bångska palatsets fasad ska rekonstrureras.

Berätta om Bångska palatset, Sturebadets gatuhus och Sturebadet
Vi har en lång tradition på AIX av att arbeta med rekonstruktioner och restaureringar som Sture delvis handlar om. Bångska palatsets fasad ska rekonstrueras till sin ursprungliga utformning från året då byggnaden färdigställdes 1883. Den nygamla fasaden kommer återigen att ståta i sin fulla prakt efter att under åren som gått i olika skeden ha förändrats till hur den ser ut idag. I Bångska palatset och i fonden av Kungsgatan kommer också en av kvarterets entréer till handelsstråket att ligga.

Sturebadet och Sturebadets gatuhus, Sturecompagniet är båda byggnadsminnen vilket är det högsta skyddet för en byggnad och vi har att förhålla oss till skyddsföreskrifter för dessa byggnader. Sturebadet ges nya fasader och kommer till skillnad från idag att framträda och synliggöras på ett annat sätt. Det har också varit mycket inspirerande att samarbeta med andra arkitektkontor för en gemensam målbild för hela kvarteret som mejslats fram tillsammans med TAM och Stadsbyggnadskontoret.

Bild: Tobias Rosberg

Vad var mest utmanande i ditt arbete med Sturekvarteret?  
Utmanande med projektet har varit att addera nya fasader till Sturebadet och att samtidigt klara byggnadens skyddsföreskrifter, liksom intressanta resonemang kring hur Bångska palatsets rekonstruerade fasadgeometri ska utföras.

Sturebadet kommer vara en av hörnpelarna vid vandringen längs handelsstråket.

Vad arbetar du med för tillfället?   
Nu arbetar jag med underlag för detaljplan i Östra Hagastaden. Dels ett hotell alldeles intill Stallmästaregården vid Brunnsviken, dels en kontorsbyggnad längre västerut inom samma område. Jag arbetar också med en mindre kontorsbyggnad på Regeringsgatan centralt i Stockholm.

Stureplan är redan en av Sveriges mest älskade platser, men vad tycker du kan bli bättre?  
I projektet har det vid något tillfälle diskuterats att Stureplan skulle få en annan prioriteringsordning än den som råder idag, där biltrafik prioriteras och därefter med ordningen kollektivtrafik, cyklar och gående. Tanken var att vända på prioriteringsordningen vilket jag tror skulle bli mycket bra. Att ta bort barriärer för att ytterligare vitalisera Stureplan.

Vilka är dina tre Stureplansfavoriter?
En av favoriterna är restaurang Tures som är placerad i handelsstråket, en livfull plats där man sitter i flödet. En annan är Hedengrens bokhandel där jag tittar in ibland. En tredje är Sturecompagniet som ligger i en mycket vacker byggnad och tidigare slank vi in där efter jobbet då och då för en AW när jag arbetade i närheten.

Tack Tobias!

Relaterade artiklar

  • Rakel Östlund har illustrerat byggnaderna i kvarteret

    Arkitekten Rakel Östlund ser arbetet med Stureprojektet som en unik chans att binda samman nya och gamla byggnader. Här berättar hon om hur det går till när man ger byggnaderna färg och form samt vad hon anser är det viktigaste bidraget i projektet.

  • “Så har vi inspirerats av kvarterets historia vid skapandet av nya byggnader”

    Liz Agneskog jobbar på den ledande byrån SWECO Architects och arbetar just nu med de nya byggnaderna i kvarteret. Här berättar hon om planen på pampiga kopparinklädda entréer och hur hon av en slump blev arkitekt.

  • Banbrytande teknik skapar nya Stureplan

    Intresset för arkitektur ledde Shilan Bahmani in i rollen som byggnadsingenjör. Nu är hon med och skapar framtidens Stureplan med teknik som revolutionerar byggsektorn.