Hon har koll på bullret – och mycket mer

Johanna Thorén är utbildad civilingenjör och har koordinerat de kontroller som görs för att säkerställa att projektet inte ska störa eller förstöra omgivningen. Här berättar hon hur arbetet går till.

Bild: Johanna Thorén

Hej Johanna! Berätta vem är du?
Jag jobbar på Sweco med miljöfrågor, framförallt rörande buller och annan omgivningspåverkan. Min roll i Stureprojektet är att samordna de kontroller som utförs under byggskedet för att projektet inte ska störa eller förstöra omgivningen. Det rör sig om kontroll av buller, vibrationer, sättningar, sprickor, grundvatten, föroreningar i mark och annat som kan dyka upp under arbetets gång.

Vad har du gjort tidigare?
Jag har jobbat framförallt med att samordna bullerfrågor vid stora anläggningsprojekt inom infrastruktur och planering av bostadsområden i olika skeden, allt från planering till byggskede. Jag jobbar både med att beräkna, mäta, kontrollera samt i rådgivande roll för hur man kan förbättra.

Vad har ni behövt ta hänsyn till i förhållande till fastigheterna?
Vi har tillsammans tagit fram kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggskedet för hela Sturekvarteret. Det är både kontrollprogram som vi tar fram till tillsynsmyndigheten men också för projektets egen skull för att på ett samlat sätt kunna hålla koll på alla kontroller som behöver utföras innan, under och efter byggskedet.

Hur går arbetet till med att kontrollera vad olika förberedande arbeten har för omgivningspåverkan?
För varje teknikområde som kan orsaka påverkan såsom vibrationer, buller, sättningar, sprickor, grundvatten eller föroreningar har det gjorts utredningar av vilken typ av påverkan som kan förväntas. Baserat på detta tar man fram ett kontrollprogram över vilka kontroller som behöver utföras innan, under och efter byggskedet. Detta för att säkerställa att omgivningspåverkan blir så liten som möjligt, och om det uppstår påverkan under byggskedet snabbt kunna åtgärda och hantera på ett strukturerat och förberett sätt.

Bild: Johanna Thorén

Vad var mest utmanande i ditt arbete med Sturekvarteret?  
Att hela kvarteret är så tätbebyggt och befolkat hela dygnet, under hela byggskedet gör att det är svårt att eliminera störningar helt och hållet. Men vi gör vårt bästa för att grannar ska kunna samexistera med projektet under hela byggtiden.

Vad arbetar du med för tillfället?   
Nu är kontroller igång inom samtliga teknikområden och det utförs mätningar och analyser kontinuerligt. Vi ser till att kontrollerna rullar på och hanterar avvikelser eller störningar som behöver åtgärdas.

Tack Johanna!
Frågor som berör projektets alla arbeten tas via vår kvartersvärd Ulf Hinds: +46731532231

Relaterade artiklar

  • Mark- och miljööverdomstolen antar detaljplanen för Sturekvarteret

    Idag, måndag 9 maj, meddelade Mark- och miljööverdomstolen att man antar detaljplanen för Sturekvarteret i sin helhet och att domen inte går att överklaga.

  • Möt Changers Hubs medgrundare Amanias Abraha

    På Changers Hub möts människor med idéer och får hjälp att förverkliga dem. Hubben är ett samarbete med Sturekvarteret som suddar ut linjen mellan ytterstad och innerstad. Lär känna Amanias Abraha och vad som händer under 2022.

  • Det här händer under jord

    Redan i januari började de förberedande arbetena med att stärka upp kulturhistoriska byggnader. Nu fortsätter arbetet för att se till att byggnaderna står stadigt även i framtiden.