Rakel Östlund har illustrerat byggnaderna i kvarteret

Arkitekten Rakel Östlund ser arbetet med Stureprojektet som en unik chans att binda samman nya och gamla byggnader. Här berättar hon om hur det går till när man ger byggnaderna färg och form samt vad hon anser är det viktigaste bidraget i projektet.

Bild: Rakel Östlund

Hej Rakel!  Hur skulle du beskriva att det är att jobba som arkitekt?
Kul, inspirerande och utmanande! Kärnan i yrket som till stor del är att gestalta scenografin till människors liv är i sig väldigt ärofyllt. Det är samtidigt ett väldigt komplext yrke som berör alla möjliga kunskapsfält där konst, teknik, form och funktion möts vilket gör det både svårt och roligt. Men även om det ger en huvudvärk emellanåt ger det också tillfredsställelse när något blir bra!

Vilka byggnader har ni jobbat med?
Vårt kontor har jobbat med byggnaderna på Grev Turegatan 7-13. Vi har jobbat i ett tight team med att lösa logistiken med bostäder och bostadskompletterande utrymmen som ligger sammanflätade med kommersiella ytor. Båda delarna är lika viktiga och vi är angelägna om att varken de som bor i husen eller de som besöker dem tillfälligt känner att flöden och upplevelser blivit kompromissade.

Vi har även jobbat med transformationen av vad som idag är en dold bostadsinnergård till ett publikt inomhustorg i den nya gallerians utbredning. Detta tillsammans med omgestaltningen av sockelvåningarna på tvillinghusen invid Tures och den nya entrén in till Sturegallerian har varit en stor del av vårt arbete. Utgångspunkten i fråga om gestaltning har varit husens egen ursprungliga karaktär och att samtidigt hitta element och strategier för en modern enhetlighet utan att det blir för slätstruket.

Rakel Östlund har i samråd med arkitekterna färglagt både befintliga och nya exteriöra fasader
Bild: Rakel Östlund

Vad blir det viktigaste bidraget till kvarteret enligt dig?
Vår viktigaste gest blir utan tvekan att tillgängliggöra idag två dolda oaser! Dels att frigöra torget framför Freys hyrverk för att åter kunna se de vackra tvillinghusen och för att skapa en helt ny knutpunkt i Stockholm. Restaurang Tures kommer ta plats i det ena tvillinghusets entréplan och torget kommer bli en mötesplats med folkliv vilket blir ett bra komplement till Stureplan och ger ett mervärde till hela Grev Turegatan. Sen tycker jag också att transformationen av Jugendhusets idag dolda och förvanskade innergård till en ny nod i det inre stråket verkligen är något att se fram emot. Två nya små paradis för stockholmarna!

Vilka illustrationer har du arbetat med?
Jag har arbetat med illustrationerna och koloreringen av alla exteriöra fasader i kvarteret, både befintliga och nya byggnader. Jag har även arbetat med att illustrera de interiöra stråken och platsbildningar genom den nya gallerian. För en sådan här viktig plats har det varit ett uttalat krav från Stockholm stad att säkerställa hög kvalitet i utförande och materialet, därför har det här blivit ett nyttigt verktyg för enskild gestaltning likväl som kalibrering av kvarteret som helhet.

För att göra koloreringen har arkitekt för respektive byggnad överlämnat ritningsunderlag med material- och färgbeskrivning. Det är viktigt att illustrationerna får liv för att ge fasaderna rättvisa och jag har vid illustrationen av varje fasad och interiör tagit mig en del konstnärlig frihet för att få till skuggor, textur och skiftningar. Vidare marineras de hos beställare, Stockholm stad, byggnadsantikvarier och arkitekterna igen till det att alla parter är nöjda!

Vad var mest utmanande i ditt arbete med Sturekvarteret?
Arbetet med att låta befintliga hus anpassa sig för det nya stråket har varit krävande i och med att de byggdes utan att det fanns en tanke på att koppla dem samman. Att göra det idag bidrar till en hel del utmaningar när höjder bredder och gestaltning ska vävas samman till en harmonisk plats samtidigt som byggnadernas egna karaktärer inte får suddas ut och förminskas.

Har du något speciellt minne från Stureplan?
När jag ganska nyligen hade flyttat till Stockholm var jag på en konsert på Obaren och såg Mauro Scocco spela. Det är nog än idag mitt livs mest Stockholmska upplevelse.

Tack Rakel!

Relaterade artiklar

  • “Så har vi inspirerats av kvarterets historia vid skapandet av nya byggnader”

    Liz Agneskog jobbar på den ledande byrån SWECO Architects och arbetar just nu med de nya byggnaderna i kvarteret. Här berättar hon om planen på pampiga kopparinklädda entréer och hur hon av en slump blev arkitekt.

  • Banbrytande teknik skapar nya Stureplan

    Intresset för arkitektur ledde Shilan Bahmani in i rollen som byggnadsingenjör. Nu är hon med och skapar framtidens Stureplan med teknik som revolutionerar byggsektorn.

  • Han återskapar palatset från 1884

    Arkitekten Tobias Rosberg på AIX Arkitekter har under sin karriär hunnit med en mängd stora projekt, allt ifrån Kungliga Musikhögskolan till Nobel Center på Blasieholmen. Nu har han varit ytterst ansvarig för Bångska palatsets rekonstruktion samt Sturebadets och Sturecompagniets restaurering.