Så går det till bakom planket på Grev Turegatan

Möt entreprenadingenjören Caroline från JVAB som arbetar med schaktarbetena på Grev Turegatan. Vad gör vi nu och vad är det för spännande som väntar framåt?

Foto: Caroline med en del av teamet från JVAB

Hej Caroline! Vad innebär din roll mer specifikt?  
Jag jobbar som entreprenadingenjör och rollen kan variera lite från projekt till projekt. Jag jobbar just nu mycket med dokumentation, kvalitet, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt håller koll på tidplanen och ekonomin. Vår platschef gör grunden i tidplanen men om den behöver justeras eller om det är något som berör programmet så är jag delaktig. Vi samarbetar även med andra inom projektet.  

Vilka är ni teamet?  
Det är jag, vår platschef och så har vi en arbetsledare. Sen har vi en mättekniker och en inhyrd grävmaskinist samt tre anläggare. Anläggningsföretaget BESAB har hand om spontningen. De har en egen platschef med mellan tre ovh fem yrkesarbetare. 

Hur kommer sig yrkesvalet?  
Jag sökte till byggproduktion på KTH och kom in. Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag började plugga att jag vill jobba med hus och inte med anläggningsarbete. Men sen hade jag praktik och då jobbade platschefen som är här på JVAB – på företaget som jag praktiserade på. Jag hade praktik två år i rad och jobbade under sommaren. Sen fick jag anställning och hamnade därför i anläggningsbranschen.  

Vad gör ni bakom planket, förutom spontning?  
Vi har börjat schakta upp utanför Vasakronan för att lägga nya VA-ledningar. Schaktningen innebär att en grävmaskin gräver sig ner i marken tills den kommer till det djup där ledningarna ska vara. Sen görs en ledningsbädd för ledningen. Först börjar vi med spilledningarna som är ledningarna för avloppsvatten.  

Hur går arbetet till?
I det här projektet började vi med att göra hål i befintlig dagvattenledning samt spillvattenledning högst upp på Grev Turegatan. Sedan proppas ledningarna och pumpar sätts ner. Efter att vi har stoppat flödet i de befintliga kan vi riva ledningarna när vi schaktar – för att sedan lägga nya i nya positioner för att få plats med en betongtunnel.

Vad tycker du är det bästa med arbetet?  
Att få se ett färdigt resultat av det vi gör. VA-ledningarna och mycket annat är förvisso gömt under marken men betongtunneln som vi förbereder för, kommer att synas om några år. 

Berätta mer om betongtunneln, vad händer efter schaktningen och spontningen?  
Det vi förbereder för är en tunnel som ska gå under Grev Turegatan så att man från tunnelbanan kan gå in i Sturegallerian och shoppa på det nedre planet. Den syns dock inte förrän de provisoriska väggarna rivs. Nästa steg blir därför att tungriva för att kunna öppna upp tunneln som bildar en gångpassage. 

Foto: Caroline med en del av teamet från JVAB

När är ni klara?  
Under våren 2023.

Har du något drömprojekt?  
De projekt som jag har haft har varit väldigt roliga. Jag har inget specifikt drömprojekt. Dock är det roligt med utmaningarna som det här projektet ger. 

Vad tycker du är unikt med Stureprojektet?  
Även om jag inte är så mycket på Stureplan så är det väldigt bra att vi rustar upp byggnaderna. De byggnader som ersätts bli finare och det är fint att äldre byggnader med vackra detaljer och fönster får vara kvar.  
 
Vad ser du fram emot med det nya kvarteret?  
Även om vårt arbete inte syns så mycket så är det kul att gången från tunnelbanan kommer att vara klar då. Jag kommer att tänka på att jag var med när den gjordes. Det ska också bli roligt att se hur hela kvarteret och gallerian kommer att se ut.

Relaterade artiklar

  • Nu renoveras den kulturhistoriska byggnaden på Stureplan

    Sedan mitten av 2023 har vi restaurerat byggnaden som i folkmun kallas för bröllopstårtan. Fasaden, fönster, ornamentik och sockelvåning renoveras. Här kan ni följa arbetet i bilder.

  • Oktagonen försvinner – nya toppmoderna kontor byggs

    Under början av 2023 har vi bland annat rivit Oktagonen som är ett av husen som totalrivs i Sturegallerians södra del. Följ arbetet i bilder och läs om visionen för den nya ytan.

  • Frågor och svar om kranen på Grev Turegatan

    På Grev Turegatan står en stor gul mobilkran uppställd. Vad gör den där? Och hur påverkas du? Läs vidare för alla svar.