Så vill vi utveckla kvarteret vid ny detaljplan

Marmorhallarna

Marmorhallen, uppförd 1899-1900, restaureras till sitt originalutseende. Det opaka plasttaket ersätts av ett glastak och den mezzaninvåning som lades till på 80-talet tas bort så att de ursprungliga valven med dubbel sockelhöjd kan återskapas. Det befintliga marmorgolvet bevaras och den senare glasutbyggnaden till vänster i bild rivs. Härifrån tar du rulltrappan ner till Östermalmstorgs tunnelbanestation. 

Före

Efter

Entré från Birger Jarlsgatan

Den hästskoformade Marmorhallen på Birger Jarlsgatan 18 är det största rummet i kvarteret och knutpunkt för tusentals dagliga besökare. Mezzaninnivån som infördes 1983 rivs och sockelvåningen återställs till sin ursprungliga höjd. Mot gatan öppnas de förvanskade barockbågarna till sin ursprungliga höjd så att gaturummet binds samman med Marmorhallen.

Före

Efter

Sturegallerians nya huvudentré

Under 50-talets förvanskades Bångska palatsets fasad då i princip all dekor knackades bort för att ge plats för neonreklam. Nu är målsättningen att återskapa 1884 års fasad. Upplevelsen av fasaden ska vara av samma kvalitet och materialmässiga känsla som ursprunget vilket ställer höga krav på utförandet.

Före

Efter

Bångska galleriet

Med Bångska palatsets nya välkomnande entré så bjuder vi in Stureplans myllrande liv i Bångska galleriet. Sturebadets närvaro syns tydligt i fondväggen. De två nedersta våningarna till Bångska palatsets flygelbyggnader återskapas med tvåvånings arkadmotiv som lyfter fram Sturebadets simbyggnad.

Före

Efter

Curmans torg

Från Curmans torg promenerar du genom hotellets generösa lobby ut på Humlegårdsgatan eller mot Curmans galleri och ut på Stureplan. Det är här som Sturebadets entré är belägen och dess fasad framträder med sin ursprungliga arkitektur. Torget präglas av sin höga flöden av besökare samt sin högresta arkitektur och ett välvt glastak.

Före

Efter

Freys torg

De glastak på Grev Turegatan som idag inrymmer restaurangen Tures avlägsnas så att den kulturhistoriskt viktiga byggnaden Freys hyrverk framträder tydligare. Byggnaderna runt Freys torg renoveras för att bilda nya vackra entréer till det butiks- och restaurangstråk som omgärdar det nya torget. Fasaderna renoveras och byggnadernas tak får nya takkupor som bättre anpassar sig till takfallen.

Före

Efter

Grev Tures galleri

Grev Tures galleri är ett ytterligare torgrum beläget i brytpunkten mellan passagerna från Marmorhallen och Freys. Skalan blir intimare med en tydlig innergårdskänsla. Genom glastaket ser man de omgivande Jugendbyggnaderna torna upp runt den öppna platsen.

Före

Efter

Hotellet på Humlegårdsgatan

På Humlegårdsgatan ersätts kontorshuset från 80-talet av ett exklusivt boutiquehotell med cirka tvåhundra rum. De översta våningarna trappar byggnaden bakåt, det är också här de större hotellrummen med sina tillhörande terrasser ligger. Hotellets höga lobby fungerar även som entré till Sturegallerian och Curmans galleri.

Före

Efter