Spontning – ett steg närmre nya Sturekvarteret

Under sommaren och hösten utför vi spontning på Grev Turegatan. Det påverkar ljudbilden i området. Vi arbetar för att utföra de mest störande arbetena under de veckor då det är minst personer i kvarteret. Här berättar vi vad arbetet innebär och varför det måste göras.

På bilden ser ni arbetsplatsområdet och hur gatan ser ut under de kommande månaderna.

Vad är spontning? 
Spontning innebär att stålrör borras ner i marken med bestämda mellanrum. Mellan stålrören svetsas stålplåtar så att en vägg bildas. 

Varför spontar vi? 
Spontningen har flera funktioner, dels spontar vi för att kunna gräva på lägre nivåer än kringliggande mark, dels för att hindra att grundvattnet läcker in där vi gräver. Spont längs det gamla parkeringsgaraget på Grev Turegatan 3-5 kommer även att fungera som en stödfunktion för gatan när byggnaden så småningom rivs. 

 

På bilden ser ni arbetsplatsområdet och hur gatan ser ut under de kommande månaderna.

Hur påverkar spontningen kvarteret och Grev Turegatan?
När spontrören borras ner i marken så bullrar det. Vi vidtar bullerhämmande åtgärder för att minska påverkan men ljudnivåerna kommer trots detta att bitvis vara höga. Då maskinerna är stora så måste gång-och biltrafik hanteras tillsammans med maskinerna på gatan. Allt arbete utförs därför bakom särskilda bullerstaket.

Hur länge pågår arbetet?
Majoriteten av spontningen sker under juli och augusti men pågår fram till september. Vi arbetar vardagar mellan klockan 07 och 20.  

 Relaterade artiklar

  • Så går det till bakom planket på Grev Turegatan

    Möt entreprenadingenjören Caroline från JVAB som arbetar med schaktarbetena på Grev Turegatan. Vad gör vi nu och vad är det för spännande som väntar framåt?

  • Förmodligen Stockholms vackraste byggplank

    Framför byggnaden på Birger Jarlsgatan 18 står ett pampigt byggplank. Här berättar snickarna Oskar Dahlberg och Johan Ryberg om funktionen och hur det går till när man bygger vackra plank i stadsmiljö.

  • Återbruk – en viktig del i Stureprojektet

    Nu river vi lättare konstruktioner och innerväggar i den södra delen av kvarteret. Vi har pratat med Victor Pettersson som är blockchef för produktionsledningen. Hur går det till när vi återvinner och återbrukar rivningsmaterial?