Spontning – ett steg närmre nya Sturekvarteret

Under sommaren och hösten utför vi spontning på Grev Turegatan. Det påverkar ljudbilden i området. Vi arbetar för att utföra de mest störande arbetena under de veckor då det är minst personer i kvarteret. Här berättar vi vad arbetet innebär och varför det måste göras.

På bilden ser ni arbetsplatsområdet och hur gatan ser ut under de kommande månaderna.

Vad är spontning? 
Spontning innebär att stålrör borras ner i marken med bestämda mellanrum. Mellan stålrören svetsas stålplåtar så att en vägg bildas. 

Varför spontar vi? 
Spontningen har flera funktioner, dels spontar vi för att kunna gräva på lägre nivåer än kringliggande mark, dels för att hindra att grundvattnet läcker in där vi gräver. Spont längs det gamla parkeringsgaraget på Grev Turegatan 3-5 kommer även att fungera som en stödfunktion för gatan när byggnaden så småningom rivs. 

 

På bilden ser ni arbetsplatsområdet och hur gatan ser ut under de kommande månaderna.

Hur påverkar spontningen kvarteret och Grev Turegatan?
När spontrören borras ner i marken så bullrar det. Vi vidtar bullerhämmande åtgärder för att minska påverkan men ljudnivåerna kommer trots detta att bitvis vara höga. Då maskinerna är stora så måste gång-och biltrafik hanteras tillsammans med maskinerna på gatan. Allt arbete utförs därför bakom särskilda bullerstaket.

Hur länge pågår arbetet?
Majoriteten av spontningen sker under juli och augusti men pågår fram till september. Vi arbetar vardagar mellan klockan 07 och 20.  

 Relaterade artiklar

  • Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog om Stureprojektet

    Socialdemokraternas Jan Valeskog är en av nyckelpersonerna inom stadsbyggnads-och idrottsfrågor i Stockholm. Här berättar han om arbetet med detaljplanen för Stureprojektet.

  • Så återbrukas kolmårdsmarmorn från 1800-talet

    I samband med rivningen i kvarteret bevaras marmorn i Marmorhallarna för återbruk. I det här reportaget berättar vi om processen.

  • Hon gav Stureprojektet liv

    Charlotta Rosén har varit kärnan i Stureprojektet sedan starten 2012. Här berättar hon om rollen som projektledare – och hur vi gick från idé till färdig vision.