Stadsarkitekten om nya Sture: “Allt blir bättre”

Torleif Falk har varit involverad i flera imponerade stadsbyggnadsprojekt. Vilka projekt är mest tillfredställande, och hur håller man sig opartisk i stadsbyggnadsfrågor?

Foto: Torleif Falk

Hej Torleif! Hur gick det till när du fick uppdraget som stadsarkitekt?
Jag jobbade på Stockholms stadsledningskontor vid tillfället och när tjänsten blev ledig fick jag en förfrågan. Det var en drömroll för mig då jag kan förena alla tidigare erfarenheter, så jag tvekade inte.

Vad innebär det att vara stadsarkitekt i Stockholm?
Det är en central roll i staden med uppgift som senior rådgivare i arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Det innebär att jag jobbar i alla skalor, med såväl små som stora projekt, detaljer till hela stadsdelar. Ibland direkta konkreta frågor, ibland mer abstrakta och långsiktigt strategiska frågor.

Vilken är en av de mest intressanta städerna arkitektoniskt som du har besökt?
Paris är favoriten, här finns historiska miljöer bevarade och samtidigt innovativa och spännande nya byggnader och områden. Staden är full av liv på gator och torg, långt ut ifrån den centrala stadskärnan, mångfald av människor, verksamheter och kultur. Vackert, härligt och upplevelserikt!

Vilka uppdrag har varit mest tillfredsställande att få jobba med under din karriär?
Det kan vara väldigt konkreta projekt, både att arbeta med enskilda byggnader där jag har kunnat följa projektet från idé till färdigt projekt men också att jobba med strategiska styrdokument som påverkar Stockholms framväxt i ett längre perspektiv. Det är också väldigt kul att jobba med de utvecklingsprojekt som planeras, byggs och växer fram samtidigt, som Hagastaden, norra Djurgårdsstaden, Slaktis, Slussen med flera.

Vad var din roll i Stureprojektet? Och hur håller man sig opartisk när man fattar beslut?
Jag har haft en rådgivande roll i enskilda insatser under både detaljplaneskedet och bygglovsskedet.

Som tjänsteperson rådger man och lägger fram förslag till beslut åt politikerna. Politikerna fattar sedan besluten. Råden bygger på erfarenhet och kunskap, det behövs såklart en egen uppfattning, men politiken fattar besluten. Att ha politikens riktning i bakhuvudet är en framgångsfaktor för att komma till beslut i nämnderna.

Foto: Torleif Falk

Hur förutser man om ett byggprojekt i Stockholms stad kommer att fungera eller inte?
Det gäller att se sambandet mellan målbild och genomförandepotential. Projektet hade stor kommersiell potential och goda möjligheter att bidra till ett utvecklat stadsliv i området. Samtidigt är det en värdefull kulturmiljö både som en del i riksintresset för kulturmiljön i en större skala- och som enskilt projekt, från byggnader ner till detaljer. Dessa frågor är viktiga i sig och inte minst bevakas de av många myndigheter, instanser och medborgare.

Detta gör avvägningarna avancerade att utveckla och samtidigt tillvarata. Ju mer erfarenhet man har av liknande frågor, desto mer kan man förutse. Frågorna är många och det kräver omfattande samordning mellan många discipliner. Förmågan till just samordning och ledarskap i ett sådant projekt blir därför också en framgångsfaktor.

Vad ser du framför dig att Stureplan kommer att bli efter ombyggnationen?
Vackert och vitalt. Kvarteret förfinas, restaureras och utvecklas i hög grad, platser runt omkring och stadslivet i närområdet som helhet kommer att förbättras. Orienterbarheten och flödena genom kvarteret tillsammans med nya verksamheter kommer ge ökad aktivitet, allt blir bättre.

Tack Torleif!


 

Relaterade artiklar

  • Ernst Billgren skapar konst på Stureplan

    Han är en av Sveriges främsta konstnärer. Under våren har Ernst Billgren målat vackra motiv utanför Sturehof. Här berättar han om upplevelsen att skapa konst på byggplank och om Stureplan som trygg fixpunkt.

  • Vinexperten på Grevgatan: ”Det finns så mycket mänsklighet i en vinkällare”

    Magnusson Fine Wine har av kunder beskrivits som den svenska vinkulturens nationalscen. Vad säger grundaren Johan Magnusson om vin och potentialen för framtida vinbarer på Stureplan?

  • Konstnären Michelle Eismann om kulturens betydelse för Stureplan

    Illustrationer för Riche och en stor spegelinstallation på Sergels torg är några av Michelle Eismanns verk. Vad tänker hon om enprocentregeln och om konstnärsyrket?