Byggutvecklingen

Under vilka fastigheter pågår arbetena? Här kan ni följa byggutvecklingen och hur det ser ut under jord under de kommande månaderna.

De gator som berörs är Grev Turegatan och Birger Jarlsgatan. Fram till december ska de förberedande arbetena pågå och under månaderna kan ni se vad som händer under fastigheterna. Under månaderna kommer grundförstärkning att göras för att säkerställa att fastigheterna står stadigt i framtiden. Klicka på de utmarkerade områdena i på kartan till höger för att följa arbetet månad för månad.

I vilka fastigheter pågår arbetena? Här kan ni följa våra förberedande arbeten i kvarteret, månad för månad. Se vad vi gör i de markerade husen.