Bångska palatset

Den tidigare karaktäristiska fasaden på Bångska palatset får tillbaka sin detaljrikedom. Byggnadens grund är uppförd av murat tegel med listverk och statyer. De delar av fasadens murverk som är rivna i bottenvåningen, på första våningen samt det utskjutande mittpartiet, ska muras upp igen med tegelmurverk enligt den ursprungliga fasadens utformning. Fasaden på palatset var utfärdad i slät kalkputs vilket ska användas igen. Oljefärg som man målade med förr lämpar sig även idag för flera underliggande material och kommer därför att användas i samband med uppförandet av fasaden. På fasaden var det framförallt ornamentiken och statyerna som utmärkte byggnaden. Nu kommer alla detaljer, profiler, listverk och reliefdekorer tolkas och ritas upp.

Bångska palatset efter rekonstruktionen
Ritningar för Bångska palatset tillsammans med intilliggande byggnader

Statyerna och pelarna rekonstrueras så att det blir så lika originalen som möjligt. Vid rekonstruktionen förses Bångska palatset även med nya fönster av trä så lika de ursprungliga som möjligt. Även detaljer som pilasterdekorerade karmar utförs. Nya bågar utförs som kopplade bågar där det inre glaset håller klimatkrav och ljusreducering. Muröppningarna återställs med den nutida galleriaentrén synlig en bit innanför. För att ge bottenvåningen en enhetlig gestaltning föreslås att övriga butiksentréer ges ett nutida uttryck i samklang med galleriaentrén. Fasaden på Bångska palatset hade tre balkonger, en i varje sidoparti och en i mittpartiet vilka ska återställas. Vid uppbyggnaden av balkongerna kommer ingrepp krävas i det innanförliggande bjälklaget. 

Ritningar för Bångska palatset tillsammans med intilliggande byggnader