Marmorhallarna

Gatufasaden mot Birger Jarlsgatan är idag välbevarad med undantag för den nuvarande sockelvåningen. Den ursprungliga våningen ska återskapas vilket innebär att en halv våning rivs. Fasaden rekonstrueras således så att den liknar den ursprungliga. För den ombyggda sockelvåningen föreslås därför ljus kalksten, vilket påminner om den ursprungliga putsen. Inga åtgärder planeras på fasaden mellan våning 1 och taknocken. Entrépartiet öppnas upp till en bredare öppen arkad som leder till Sturegallerian. Precis som på gatufasaden är den putsade fasaden mot innergården välbevarad mellan plan 1 och 4 och där planeras därför inga åtgärder.

Gestaltning av den nya rekonstruerade fasaden på Birger Jarlsgatan
Ritning av längdsektionen genom Marmorhallarna. Den del av fasaden som sträcker sig över glastaket i stråket förblir beklädd i puts.

Ursprungliga fönsterpartier bevaras och taket utförs i mörk plåt likt de andra byggnaderna i området. Husets norra fasad som kommer att exponeras mot Sturegränden, det stråk som leder till Bångska hallen, är idag osynligt och grovt förvanskat på entréplan och plan 1. Vi ändringar av interiören tar vi särskild hänsyn till planlösningar, dörrar, snickerier, stuckatur och putsdekor.