Hur tar man hand om ett kvarter?


Dra i modellen för att utforska kvarteret.
Kontakta oss

Senaste nytt

Läs om det senaste som händer i Sturekvarteret.

Visa
Close


Vänd telefonen för att se en 3d-visualisering över kvarteret.


Här kan du bekanta dig med förslaget för kvarteret.

Du kan även besöka vår paviljong i Sturegallerian mittemot Bang & Olufsen.

Ändringar till förslaget under våren 2019
Bångska palatsets fasad återskapas till original.
Bångska palatsets flyglar bevaras och innergården återskapas.
Restauranger, Sturebadet, nöjesliv och butiker kan hålla öppet under genomförandetiden.
Lastfaret bevaras och logistiklösningen utvecklas.
Ny entré stärker koppling till Humlegårdsgatan.
Stärkt offentligt stråk mellan Marmorhallen och Freys.
Minskad påverkan på Freys hyrverk.
Innergården vid Sperlingens Backe 30 bevaras.
Påbyggnad utgår från Stureplan 2.
Bygglogistik samordnas utanför stan för minimal påverkan på trafik och omgivning.
Hur lång tid skulle det ta?
Sammanlagt 7 år.
Kvarteret byggs om i mindre etapper där ett hus rustas upp åt gången.
Då kan kvarteret hålla öppet och leva under tiden.
Skulle mina favoritställen behöva stänga?
Inte alls.
Kvarteret kommer i stora drag hålla öppet under arbetet.
Sturecompagniet håller öppet.
Sturebadet också.
Och det finns lösningar för att hålla Sturehof igång.
Sturegallerian behöver inte heller stänga.
Vad föreslås rivas?
Två rivningar i huvudsak.
Det gäller parkeringshuset mot Grev Turegatan.
Och kontorshus från 80-talet mot Humlegårdsgatan.
Stora ytor frigörs även under jord.
Dessa gör plats för en ny matmarknad i anknytning till Östermalmstorgs tunnelbana.
T-baneuppgången flyttas så att Marmorhallarna blir entrén till kvarteret.
Resterande rivningar är mindre delar från 80-talet och början av 1900-talet.
Glasöverbyggnaden på entrén från Grev Turegatan rivs även. Så att Freys hyrverk syns bättre så som det ursprungligen var utformat.
Då kan även de kringliggande husen bli bostäder.
Och kvarteret får ett nytt torg med uteservering.
Vad skulle ske med alla vackra byggnader?
Samtliga historiska fasader restaureras.
Innergårdar kommer öppnas upp.
Och bilda små torg inuti kvarteret.
Parkeringshuset mot Grev Turegatan rivs.
Precis som ett kontorshus mot Humlegårdsgatan.
Arkitekturen som ersätter dessa huskroppar rimmar med stenstadens karaktär.
Hur förändras kvarteret i stora drag?
Genom att riva parkeringshuset mot Grev Turegatan och ett kontorshus mot Humlegårdsgatan
kan vi öppna upp dolda innergårdar och visa upp flera fasader.
Då kan vi även bereda väg inuti kvarteret så att du kan ta dig från Marmorhallarna i söder till ett nytt hotell i norr.
Östermalmstorgs tunnelbaneuppgång mot Birger Jarlsgatan leds upp i Marmorhallarna och en ny matmarknad skapas under hallarna.
Grev Turegatan blir en fullständig gågata då parkeringshuset utgår.
Vad sker nu?
Nu ställs vårt förslag ut från 19:e juni till 14:e augusti
Du kan se utställningen på tekniska nämndhuset i Stockholm
Under hösten kan vidare beslut tas gällande förslaget