Grev Turegatan 7-9

Byggnaderna på Grev Turegatan 7-9 har idag kontorsplatser. Byggnaderna är historiskt viktiga för kvarteret och kommer att bevaras. De underhålls och renoveras varsamt så att står stadigt i flera generationer. Genom att behålla fasader och ursprungliga fönster mot gatan bidrar vi till att hålla kvarterets historia vid liv. Gården som tillhör byggnaden på Grev Turegatan 9 höjs ett våningsplan och föreslås bli helt privat för att säkerställa ett bra boende med viss distans till det offentliga handels- och folklivet på Grev Turegatan. Samtliga entréer görs tillgängliga med diskret anpassningar i form av hissar och i en entré med ett lyftplan. Interiört ska huvudtrapphuset bevaras, inklusive inredningar som vilplan, trappsteg, trappräcke, stuckatur och dörrar. Fasad ovan sockelvåning mot gård ska utföras i slätputs i tidstypisk kulör.

Grev Turegatan 7 och 9 efter renoveringen
Taket lyfts genom nya takkupor

Vid ändringar av interiören tar vi särskild hänsyn till ursprungliga planlösningar, dörrar, snickerier, parkettgolv, stuckatur och putsdekor. Fönster ska utformas likt de ursprungliga avseende indelning, dimensioner och material samt i tidstypisk kulör. Taket rekonstrueras och utförs i mörk plåt. Bottenvåningens fasadbeklädnad och ornamentik av kalk- och sandsten ska bevaras. Ändring av butiksentréer och butiksfönster ska utföras med särskild hänsyn till granitsockel, rubbelmurar samt kalk- och sandstensornamentik. Fasaden mot den nya gården ska utföras i slätputs.