Följ projektets utveckling

I vilka fastigheter pågår arbetena? Här kan ni följa våra förberedande arbeten i kvarteret, månad för månad. Se vad vi gör i de markerade husen.

Relaterade artiklar

 • När börjar ni bygga?

  Vi har redan påbörjat viktiga förberedelser, exempelvis genom att göra grundförstärkning av kvarterets 1800-talshus. Under slutet av 2022 planerar vi att riva parkeringshuset på Grev Turegatan och sedan lägger vi grunden för de första nya byggnaderna i kvarteret. 

 • Varför måste ni riva hus i kvarteret?

  Vi river bara 2 av 19 hus i kvarteret. Det ena är ett parkeringshus på Grev Turegatan och det andra är ett kontorshus från 1980-talet på Humlegårdsgatan. Tyngdpunkten ligger på att renovera 1800-talsbyggnader, återskapa förlorad stenstad och bjuda in allmänheten till delar av kvarteret som inte har varit tillgängliga tidigare.

 • Kommer restaurangerna kunna ha kvar sina uteserveringar på Grev Turegatan? 

  Det är inte vi som fattar det beslutet, det är Trafikkontoret på Stockholms stad. Men vår bedömning är att Grodan kan fortsätta att ha sin uteservering öppen. Samtidigt har vi en dialog med restaurangerna i Sturekvarteret. Vår ambition är att gatan ska fungera som vanligt under hela byggtiden.

 • Kommer Grev Turegatan att fortsätta vara öppen? 

  Ja. Grev Turegatan kommer att vara öppen. Vi kommer att jobba bakom en inhägnad men det kommer att gå och köra fordon på gatan. Alla som har garage på Grev Turegatan idag, kommer att kunna fortsätta använda dem.

 • Vilket byggföretag får kontraktet för Sturekvarteret? 

  Vi sitter just nu i förhandlingar med en stor aktör och hoppas att komma överens den närmaste tiden. Samtidigt konstaterar vi att vi ligger bra till i tidplanen eftersom vi redan har kommit långt med förberedelser som grundförstärkning.

 • Kommer Stureplan ha öppet som vanligt?

  Stureplan är öppet under hela byggtiden, precis som Sturegallerian, Sturebadet, Sturecompagniet och Sturehof. Stockholmarna kan fortsätta att besöka butiker, restauranger och caféer i kvarteret. Vi anstränger oss för att minimera påverkan, men självklart kommer det att märkas när vi ska renovera 1800-talshusen i Sturekvarteret.

 • Hur påverkas ljudbilden i området?

  Det finns inga tysta byggarbetsplatser. Men vår ambition är alltid att använda metoder som minimerar buller och vibrationer. Sedan ett år tillbaka gör vi regelbundet kontrollmätningar för att säkerställa att ljudnivåerna håller sig inom de tillåtna gränserna. Dessutom samordnar vi logistiken till och från Sturekvarteret, med hjälp av en extern hubb, för att minska antalet transporter.

 • Vad händer nu? 

  Under 2021 grundförstärkte vi tre kulturhistoriskt viktiga byggnader, nu är de redo för den kommande utvecklingen av kvarteret och kommer att stå stadigt i minst 100 år till. Vi använde en metod för grundförstärkning som kallas för jet grouting eftersom den är särskilt skonsam och ger minimalt med buller och vibrationer.    Under 2022 påbörjas arbeten […]

 • Hur lång tid tar bygget? När är ni klara? 

  Vårt mål är att kunna bjuda in alla Stockholmare till premiären av det nya Sturekvarteret sommaren 2026.

 • Kommer det gå många lastbilar till och från kvarteret under bygget?  

  Enligt vår uppskattning kommer det inte att bli fler transporter till kvarteret jämfört med idag. Sammanlagt räknar vi att det blir 10-15 lastbilar om dagen. Vi samordnar logistiken till och från Sturekvarteret, med hjälp av en extern hubb, just för att hålla nere antalet transporter.