Under 2021 grundförstärkte vi tre kulturhistoriskt viktiga byggnader, nu är de redo för den kommande utvecklingen av kvarteret och kommer att stå stadigt i minst 100 år till. Vi använde en metod för grundförstärkning som kallas för jet grouting eftersom den är särskilt skonsam och ger minimalt med buller och vibrationer.   

Under 2022 påbörjas arbeten i Grev Turegatan då vi förbereder för den kommande förbindelsegången mellan Marmorhallarna och Östermalmtorgs tunnelbanestation. Mot slutet av 2022 är tanken att rivningen av det gamla parkeringsgaraget på Grev Turegatan ska påbörjas. Även här planerar vi att använda en metod som skapar så lite störningar som möjligt genom att vi klipper ner byggnaden i delar.