Vi har i samband med den planerade renoveringen tagit in experter som mäter bullernivåer för att bedöma omgivningspåverkan. Vi utför löpande tester för miljö och omgivningspåverkan och varnar i våra kanaler när störningarna beräknas påverka de som bor eller jobbar i området.