Det finns inga tysta byggarbetsplatser. Men vår ambition är alltid att använda metoder som minimerar buller och vibrationer. Sedan ett år tillbaka gör vi regelbundet kontrollmätningar för att säkerställa att ljudnivåerna håller sig inom de tillåtna gränserna. Dessutom samordnar vi logistiken till och från Sturekvarteret, med hjälp av en extern hubb, för att minska antalet transporter.