Enligt vår uppskattning kommer det inte att bli fler transporter till kvarteret jämfört med idag. Sammanlagt räknar vi att det blir 10-15 lastbilar om dagen. Vi samordnar logistiken till och från Sturekvarteret, med hjälp av en extern hubb, just för att hålla nere antalet transporter.