Vi har redan påbörjat viktiga förberedelser, exempelvis genom att göra grundförstärkning av kvarterets 1800-talshus. Under slutet av 2022 planerar vi att riva parkeringshuset på Grev Turegatan och sedan lägger vi grunden för de första nya byggnaderna i kvarteret.