Vi har redan påbörjat viktiga förberedelser, exempelvis genom att göra grundförstärkning av kvarterets 1800-talshus. Nu under 2023 pågår rivningsarbeten och transport av rivningsmaterial inför den stora renoveringen av kvarteret.