Vi sitter just nu i förhandlingar med en stor aktör och hoppas att komma överens den närmaste tiden. Samtidigt konstaterar vi att vi ligger bra till i tidplanen eftersom vi redan har kommit långt med förberedelser som grundförstärkning.