Relaterade artiklar

  • En självklar mötesplats för människor

    Visionen är att nya Sturekvarteret ska stå färdigt om sju år. I Sturegallerian hittar du en paviljong där kan du se hur det ska gå till.

  • Nya Stureplan

    Planen för Sturekvarteret rymmer en mängd förbättringar som ger en ljusare, öppnare och mer levande plats. Här är några av de föreslagna förändringarna.