Relaterade artiklar

  • Följ projektets utveckling

    I vilka fastigheter pågår arbetena? Här kan ni följa byggutvecklingen och hur fastigheterna kommer att förändras under de kommande månaderna.

  • Det här händer under jord

    Redan i januari började de förberedande arbetena med att stärka upp kulturhistoriska byggnader. Nu fortsätter arbetet för att se till att byggnaderna står stadigt även i framtiden.