Lokaler

Sturekvarteret är ett makalöst kvarter. Med sin sällsynt intressanta historik och läge är platsen unik i Stockholm. Nu pågår förvandlingen för att förverkliga visionen om en 104 000 kvm dynamisk mötesplats för handel, kultur, arbete och nöje.

40 000 kvm kontorsytor

År 2026 kommer vi att erbjuda toppmoderna kontor med upp till 3500 kvm sammanhängande yta per våningsplan och en total kontorsyta på 40 000 kvm. Sturekvarteret återtar sin roll som kulturellt och kommersiellt centrum med självkänsla och självklarhet, en urban scen för stockholmarna.​

22 000 kvm handel

Det nya Sturekvarteret erbjuder även exklusiv detaljhandel på 22 000 kvm med över 20 restauranger som gör Sture till en destination som aldrig sover.

För mer information, kontakta: